Salesforce PARTNER KOFANA

Customer 360 Nedir?

Customer 360, bir organizasyonun müşteri verilerini merkezileştirmek ve birleştirmek için kullanılan kritik bir kavramdır. Bu yaklaşım, müşterileri ilgili bilgileri farklı kaynaklardan gelen verileri birleştirerek ve bu verileri tek bir müşteri profili olarak sunarak bir araya getirir. Bu sayede şirketler, müşterilerini daha iyi anlama, kişiselleştirilmiş hizmetler sunma ve daha etkili pazarlama stratejileri geliştirme fırsatına sahip olurlar. 

Bu avantajlara rağmen Harvard Business Review’un yayınladığı  "Müşteri Deneyimini İşletmenin Kalbi Haline Getirmek: Kuruluşlar Gelişmek İçin Müşterinin Etrafında Nasıl Birleşiyor." adlı raporda dergi okuyucularının yalnızca %15'inin, şirketlerinin hem müşteri verilerinin tek bir (360 derece) görünümüne hem de bu içgörülerden yararlanacak organizasyonel yapıya sahip olduğunu söylüyor. Bu sorunu çözmek için ise Salesforce kullanıcılarına online ve offline çoklu kanallarda kullanıcı deneyimleri geliştirmesine imkan sunan Customer 360 yönetim stratejisini sunuyor. Salesforce, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümleri sunan bir liderdir ve müşteri verilerinin merkezileştirilmesi ve yönetilmesi konusunda güçlü bir altyapının kurulmasına yardımcı olur. Salesforce'un CRM platformu, şirketlerin müşteri verilerini toplamasına, analiz etmesine ve bu verilere dayalı stratejiler geliştirmesini sağlar. Böylece müşteri deneyimini iyileştirir ve dijital dönüşümün başarısına katkıda bulunur. Müşteri 360, işletmeler için rekabet avantajı sağlayan bir strateji haline gelmiştir ve Salesforce, bu stratejinin başarılı bir şekilde uygulanmasında önemli bir partnerdir.

Customer 360’ın Dijital Dönüşümle İlişkisi

Dijital dönüşüm, işletmelerin geleneksel iş yapış şekillerini dijital teknolojilerle dönüştürerek daha verimli, hızlı ve müşteri odaklı bir yapıya evrilmelerini ifade eder. Bu, rekabetçi kalabilmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak adına kaçınılmaz bir adımdır. Customer 360 ise bu dönüşümün kilit unsurlarından biridir. Müşterilerle ilgili verilerin tek bir merkezi platformda toplanması ve analiz edilmesi, müşteri deneyimini geliştirme ve kişiselleştirme açısından önemlidir. Dijital dönüşüm, işletmelere müşteri 360 platformlarını etkin bir şekilde kullanarak müşteri ilişkilerini yönetme imkanı sunar. Bu verilerin doğru analizi, işletmelere müşterileriyle daha derinlemesine etkileşimde bulunma ve ihtiyaçlarını anlama fırsatı verir.

Customer 360'ın İşletmelere Sağladığı Avantajlar

Customer 360’ın hizmet vermeye başladığı andan itibaren işletmelere sağladığı bazı yararlar:

1. Müşteri Memnuniyeti

Customer 360, işletmelerin hedef kitlelerindeki müşterilerini daha iyi analiz etmesini ve onlara özel olarak kişiselleştirilmiş hizmetlerde bulunmasını sağlar. Böylelikle müşterilerin memnuniyeti artarak işletmeye sadık kalmasına sebep olur.

2. Kişiselleştirilmiş Reklamlar

Customer 360, bir işletmenin mevcut veya potansiyel müşterilerinin ilgi alanlarını, davranışlarını ve geçmişte yaptığı alışveriş eylemlerini değerlendirerek özelleştirilmiş pazarlama kampanyalarının oluşturulmasına olanak sağlar. Bununla birlikte işletmelerin daha verimli sonuç alabilecekleri pazarlama stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.

3. Operasyonel Verimlilik

Customer 360, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda elindeki tüm müşteri verilerini tek bir merkez veritabanına birleştirebilir. Böylelikle işletmeler bütün verilerini tek elden yönetme şansı elde ederler. Bu da verilerin daha iyi organize edilebilmesini mümkün kılarak veri yönetimi sürecinin optimizasyonuna yardımcı olur.

4. Rekabet Üstünlüğü

Günümüzde işletmelerin önemli bir kısmı halen geleneksel yollarla işlerini yürütmektedirler. Yenilikçi işletmelerin Customer 360 hizmetlerinden faydalanması, onları rakipleri arasında daha farklı kılabilir. Müşterilerin memnuniyetini, sadakatini ve operasyonel süreçlerin verimliliğini artırmak o işletmenin gelenekselci rakipleri arasından sivrilmesinde avantaj sağlayacaktır.

 

Salesforce PARTNER KOFANA

Diğer Trend Raporları

Salesforce & AI 446269Px

Salesforce Einstein: CRM'de Yapay Zeka

Salesforce yapay zeka geliştirmelerini en yakından takip eden ve yatırım yapan şirketlerin başında geliyor. 2014 yılından beri AI üzerine kurduğu araştırma gruplarıyla bu konudaki çalışmalarını ilerleten Salesforce, AI konusunda sessiz bir geliştirici ve gözlemci olmaktansa Einstein ile birlikte hepimizin satış, pazarlama ve hizmetler için kurguladığımız iş süreçlerinde büyük bir devrim yaratmaya odaklandı.

Devamını Oku
Mulesoft 446269Px

Mulesoft ile Dönüşüm Sürecinizi Hızlandırın

MuleSoft, iş dünyasındaki karmaşık yapılarda veri akışını ve uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) bağlama ve yönetme konusunda kritik bir rol oynayan güçlü bir entegrasyon platformudur.

Devamını Oku
Tableau 446269Px

Tableau ile Veri Analizi

Tableau, veri analizi ve görselleştirmesi konusunda öncü bir yazılımdır. Bu platform, kullanıcıların büyük miktarda veriyi hızlı ve etkili bir şekilde görselleştirmelerine, analiz etmelerine ve anlamalarına yardımcı olur.

Devamını Oku