image

Benimseme Başarısı nedir?

Nasıl Çalışıyoruz?

Bu hedefe uygun olarak, aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirmeyi amaçladığımız, Salesforce Yöneticiniz ve önemli paydaşlarınızla yarım günlük bir çalıştay gerçekleştiriyoruz:

Sonrasında uzaktan bir sistem incelemesi gerçekleştiriyoruz, bulguları değerlendiriyor ve önerilerle birlikte bir rapor hazırlıyoruz.

image
image

Ne Kazanacaksınız?

Özet ve Süre

Kofana, Benimseme Başarısı Hizmeti ile, kuruluşunuzun anlık şeffaflık, sürekli eğitim gereksinimi değerlendirmesi ve tüm kuruluş genelinde şeffaflık için ilgili süreç verilerine sürekli erişim sağlayacağınız bir ortam sunmaktadır.